SANTA BARBARA, VENTURA, SAN LUIS OBISPO
TEXTBOOK OR CURRICULUM USED

SCHOOL DISTRICT

Health: A Guide to Wellness (Glencoe, 2001) Glencoe Health (2005) Glencoe Health (2007) Glencoe Health (2009) Lifetime Health (Holt, 2004) Prentice Hall Health (2007) Positive
Prevention
(positive
prevention.com)
Other Supplemental Materials
SANTA BARBARA
Carpinteria
o
             
Cuyama Joint Unified
o
Lompoc
o
Santa Barbara High School
o
Santa Maria
o
Santa Ynez
o
o
VENTURA
Conejo Valley Unified
o
Fillmore Unified
o
Moorpark Unified  
o
Oak Park
o
Oxnard Union High School
o
o
Ojai Unified
o
Santa Paula Union High School
o
Simi Valley
o
o
Ventura Unified
o
o
SAN LUIS OBISPO
Atascadero Unified
o
o
Coast Unified
o
Lucia Mar
o
o
Paso Robles Joint Unified
o
o
San Luis Coastal Unified
o
Shandon Unified
o
o
Templeton Unified
o

  x Uses Supplement & Book   o Uses Book   o Uses Supplement